Velkommen til censorformandskabet for bioanalytikeruddannelsen

Interesseret i at være censor

Censorkorpset er beskikket i perioden 1. januar 2021 - 31. december 2024

Der skal beskikkes nyt eksternt censorkorps for perioden d. 1. januar 2025 – d. 31. december 2028.
Der er åbent for ansøgninger i perioden d. 16. maj 2024 til d. 18. juni 2024.


Ansøgningsskema findes på www.censor-it.dk

  • Klik på ”Bioanalytikeruddannelsen” under Beskikkelsesansøgning i menuen i venstre side
  • Hent, udfyld og indsend ansøgningsskemaet.