Censorerne

Censorkursus

Censorformandskabet opfordrer til, at alle censorer i censorkorpset tager det virtuelle censorkursus, der er udviklet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Praktiske oplysninger, link til kurset mm. Findes her: