Censorerne

Censorkorpset

I den nuværende beskikkelsesperiode 2021-2024 består censorkorpset af 108 beskikkede censorer, som er fordelt med 25 mænd og 83 kvinder.

71 af censorerne er aftagercensorer, og 37 censorer er beskæftiget på uddannelsesinstitutioner.

Geografisk er censorerne fordelt med 50 censorer på Sjælland og Bornholm, 9 censorer på Fyn og Øerne og 49 censorer i Jylland.