Information om Censor-IT

Censorrapport

Efter eksamen har censor pligt til at give en tilbagemelding om eksamensforløbet. Dette gøres ved at udfylde det elektronisk rapporterings skema på Censorsekretariatets hjemmeside. Linket til skemaet findes i censor allokeringsmail. Censorrapporterne er et vigtigt grundlag for at evaluere og kvalitetsikre eksamener og dermed bioanalytikeruddannelsen.