Censorerne

Vederlag og rejseudgifter m.v.

Den enkelte uddannelsesinstitution fastsætter proceduren for, hvordan censor skal forholde sig til udfyldelse af timesedlen. Om censor selv skal udfylde en timeseddel eller om uddannelsesinstitutionen gør det for censor, afhænger af den enkelte uddannelsesinstitutions procedure. 

Censor skal henvende sig til den pågældende uddannelsesinstitution, hvis der er behov for at få dækket udgifter til transport og overnatning. Det skal aftales på forhånd med uddannelsesinstitutionen før der bookes transport og hotel. Husk at vedlægge dokumentation for udlæg.