Censorformandsskabet

Funktionsbeskrivelse

Formandskabet varetager adskillige opgaver, heraf nævnes følgende:

  1. Censorformandskabet repræsenterer censorerne i censorkorpset overfor Uddannelses- og Forskningsministeriet og bioanalytiker-uddannelsesinstitutionerne.
  2. Indstille censorer til beskikkelse.
  3. Rådgive uddannelsesinstitutioner og Styrelsen for Forskning og Uddannelse på baggrund af de indberettede censorrapporter.
  4. Udarbejde en årsberetning på baggrund af de indberettede censorrapporter.
  5. Besvare høringer om bl.a. nye bekendtgørelser og studieordninger mm.
  6. Deltage i relevante møder; såsom styregruppemøder, censormøderne og ikke mindst det årlige møde i Styrelsen for Forskning og Uddannelse.
  7. Afholde møder til censorkorpset, mindst en gang hvert andet år.
  8. Deltage eller udpege censorer til ankenævnet i forbindelsen med anken over klagesager.