Bekendtgørelser og regler

De studerendes ret til at se noter

Vær opmærksom på at, ifølge en EU-dom fra februar 2018 har studerende ret til indsigt i eksamensbesvarelser, rettelser samt notater, der ligger til grund for bedømmelse, da disse betragtes som personoplysninger.

Dommen er afsagt på efter persondatadirektivet, som er blevet afløst af databeskyttelsesforordningen pr. 25. maj 2018. Definitionen af personoplysninger er den samme.