Om at blive censor

Ansøgning, vurdering og beskikkelse 

Ansøgning sker gennem et elektronisk ansøgningsmodul på censor-it.dk, som vil være tilgængeligt i ansøgningsperioden.

Censorformandskabet vurderer ansøgningerne på baggrund af de oplysninger, der er angivet i den elektroniske ansøgning. I forbindelse med behandling af ansøgningerne tages der hensyn til bl.a. censorkorpsets faglige sammensætning samt kompetencer og kvalifikationer, fordeling af aftagecensorer i forhold til censorer med hovedbeskæftigelse på uddannelsesinstitution eller i det private erhverv, kønsfordeling og ligestilling, geografi, anciennitet, samt at mindst en fjerdedel af korpset skal udskiftes.

De udvalgte ansøgninger sendes til beskikkelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Når formandskabet modtager afgørelsen om beskikkelse fra Styrelsen for Forskning og Uddannelses sender Censorsekretariatet en mail til ansøgerne, om hvorvidt de er beskikket eller ej. 

Om nødvendigt kan der inden for perioden beskikkes supplerende censorer.