Nyheder og meddelelser

Løbende orientering

I løbet af 2021 udkommer nye bekendtgørelser (Eksamensbekendtgørelse og Karakterbekendtgørelse). 

Reglerne om censorer samles i en ny Censorbekendtgørelse.Disse regler angår beskikkelse og udpegning af censorer og krav til en censors kvalifikationer m.v.