Nyheder og meddelelser

Løbende orientering

Reglerne om censorer er samlet i Censorbekendtgørelsen. Disse regler angår beskikkelse og udpegning af censorer og krav til en censors kvalifikationer m.v.